Međunarodni dan maternjeg jezika

U biblioteci naše škole 28. februara održana je tribina povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika. Ovaj dan se u svetu obeležava 21. februara, ali smo zbog produženja školskog raspusta bili prinuđeni da ga pomerimo. UNESKO je 21. februar proglasio Međunarodnim danom maternjeg jezika, kao sećanje na studente koji su 1952. godine ubijeni u Daki, jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični jezik.

Događaju su prisustvovali učenici starijih razreda, a o temi su govorile nastavnice srpskog jezika Jelena Nikolić i Jovana Tatić. Cilj obeležavanja ovog dana je podizanje svesti o značaju maternjeg jezika za svakog pojedinca i jezičku zajednicu kojoj pripada. Učenici su podsticani da razmišljaju o potrebi negovanja vlastite jezičke kulture i maternjeg jezika, kao i o obavezi da se poštuju i uvažavaju napori svih naroda da to isto slobodno i neometano čine.

Posebnu zahvalnost dugujemo Maji Arsić, učenici petog razreda, koja je govorila o svom maternjem jeziku – hebrejskom jeziku. Na njenom primeru učenici su imali priliku da se upoznaju sa pojmom višejezičnosti, tj. mogućnosti da osoba podjednako dobro govori više različitih jezika – u Majinom slučaju hebrejski, srpski i engleski.

Posebno je skrenuta pažnja na činjenicu da se jezik čuva i da se o njemu vodi računa, u čemu jednu od ključnih uloga ima nastava srpskog jezika i čitanje kao neiscrpan izvor za bogaćenje sopstvenih jezičkih kompetencija.Takođe se govorilo i o jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji, kojima zakoni naše zemlje garantuju pravo na upotrebu maternjeg jezika. Cilj ovog dijaloga je bio da učenici steknu svest o tome da u Srbiji ima preko 700 000 građana kojima maternji jezik nije srpski i da oni takođe imaju obavezu da neguju svoj maternji jezik.

Ostalo je još da istaknemo da mi, nastavnici, moramo biti istrajni u nastojanjima da uverimo naše đake u to koliko je važno pravilno i dostojanstveno koristiti maternji jezik i izgrađivati jezičku kulturu. Naš zadatak nije nimalo lak u vremenu opadanja nivoa govorne kulture i pismenosti, ali tu smo – ne predajemo se, ne odustajemo.