Naučni dan – Istraživačka stanica Petnica

Učenici naše škole su 15.11.2019. učestvovali u Naučnom danu Istraživačke stanice Petnica. Učenici  su imali prilike da prisustvuju nastavi hemije, fizike, arheologije i geologije. Nastava se odvijala u labaratorijama i učionicama istraživačke stanice. Čas geologije je održan u Petničkoj pećini.