NTC – SISTEM UČENjA – SEMINAR

U prostorijama naše škole 5. i 6.novembra  održan je seminar koji se bavio neurofiziologijom učenja, funkcionalnim razmišljanjem i vežbama koordinacije i koncentracije.Seminaru su prisustvovali učitelji i nastavnici, kao i stručni saradnici naše škole.

Realizatori seminara bili su: Ranko Rajović, lekar i osnivač komiteta MENSE za darovitu decu i  Uroš Petrović, dečji pisac .

Ciljevi ovog programa su:

– priprema polaznika za unapređivanje stimulativnih metoda učenja

-osposobljavanje polaznika za rad sa decom kroz sticanje stimulativnih znanja za podsticaj napredovanja u svakodnevnom vaspitno-obrazovnom radu

-pedagoško osmišljavanje koncepta primene u vaspitno-obrazovnom procesu

-stimulacija i stvaranje stimulativnog okruženja

Možemo slobodno reći da je ovo jedan od najinteresantnijih seminara na kome smo dobili interesantne ideje. Neke od njih smo već primenili u ponedeljak na časovima.