OPŠTINSKO TAKMIČENjE IZ SRPSKOG JEZIKA

Na opštinskom takmičenju iz srpskog jezika postignuti su odlični  rezultati:

1.Maša Ristić 8/3-1.mesto-plasman na gradsko takmičenje

  1. Milica Mihailović 8/2-2.mesto-plasman na gradsko takmičenje
  2. Sara Ratković 8/1-2.mesto-plasman na gradsko takmičenje
  3. Sofija Đurđević 8/1-2.mesto-plasman na gradsko takmičenje
  4. Valentina Medić 6/1-2.mesto-plasman na gradsko takmičenje
  5. Mihajlo Tričković 7/3-2.mesto-plasman na gradsko takmičenje
  6. Sofija Marković 6/4-3.mesto-plasman na gradsko takmičenje
  7. Nikolina Ilić 5.r.-3.mesto,
  8. Katarina Vukašinović 5/3-3.mesto
  9. Tadija Simić 6/2-3.mesto
  10. Antonina Obradović 6/4-3.mesto

Čestitamo svim učenicima i njihovim nastavnicama!