Oslikavanje škole

Maja Kecman, dipl.novinar politikolog i slobodna umetnica, autor je projekta pod
nazivom: «Pet elemenata» u okviru kojeg je samostalno izvršila oslikavanje zidova
na spratu za đake mlađih razreda, u O.Š. «Stevan Sinđelić».
«Škola je mesto u kojem deca provode veći deo dana. Kako je učiniti bliskijom i na
koji način ona može pored učenja i druženja da im postane još lepša, prijatnija,
veselija i draža?»
Maji se, kao nekome ko se bavi slikanjem, javila ideja da treba oslikati zidove, te je želela da na taj način učini prostor škole takvim da decu po emocijama podseća na kuću. Centralna ideja bila je da sve slikovne celine, pored vizuelne lepote, imaju i određeni smisao i simboliku četiri elementa: Sunce, Voda, Zemlja i Vazduh.

Istočni zid Maja je oslikala na temu: «Sunce».
«Ono izlazi na istoku, simbol je života, toplote i neiscrpne radosti. Deca su
suncem obasjana i na taj simboličan način pod suncem rastu i napreduju.»

Južni zid je: «Voda».
«Odabrala sam tirkizne nijanse, kojima obiluju najveće vodene površine na
planeti – mora, okeani i jezera, a putujući slikom krećemo od vodopada koji vezuje
za izvorište reka, preko talasa dolazimo do spajanja reke i mora. Našoj zemlji su
najbliža mora na jugu, jedna je od poruka ovog segmenta u okviru celine.»

Zapadni zid je: «Zemlja». Ona je predstavljena cvećem, drvetom hrasta, nežnom
lepršavom vrbom.
«Sve je jarko, veselo, mlado i sve raste, baš kao i deca.»

Četvrti zid hodnika je: «Vazduh» i on je predstavljen kao nebo.
«Vetrovito, osunčano, zalazeće.»

Peti i krunišući element ovog projekta je ljubav koja nastaje spajanjem prethodna
četiri elementa, a proističe ne samo iz ruke nego i srca umetnika, stvaraoca.
«Ceo koncept je i edukativno primenjiv i povezuje se sa školskim gradivom. Od
strana sveta, preko nežive prirode, tekućih i stajaćih voda, kruženja vode u
prirodi, kretanja vazduha ili kada je reč o hrastu koji je asocijacija na Svetoga
Savu, Rastka Nemanjića koji je dobio ime po njemu. Hrast je duhovno drvo Slovena.»
Na kraju, slikovne celine omogućuju lakšu orijentaciju najmlađim đacima kao i
roditeljima i posetiocima škole, što predstavlja dodatnu vrednost ovog unikatnog
umetničkog dela.
Izvorni kvalitet slika i boja traje najmanje tri godine. Tokom ovog perioda nije
potrebno ulagati u obnovu i restauraciju, a kada se javi potreba za osvežavanjem boja, učenici starijih razreda mogu biti uključeni u posao restauracije