Realizovan seminar „Individualizacija i diferencijacija kao model nastavne prakse“ u našoj školi

U prostorijama naše škole, 17. i 18. oktobra  održan je seminar „Individualizacija i diferencijacija kao model nastavne prakse“  kome je prisustvovalo 28 nastavnika i učitelja.

Ciljevi programa:

  • Razvoj i primena modela diferencirane nastave u školi
  1. Usavršavanje znanja i razvoj veština nastavnog osoblja za diferencirano planiranje i programiranje nastave
  2. Usavršavanje nastavnog osoblja za detekciju i identifikaciju individualnih karakteristika, sposobnosti i potencijala učenika
  3. Razvijanje veština nastavnog osoblja za timsko planiranje i izradu individualnog plana podrške učeniku

Uzimajući u obzir  činjenicu da se veliki broj dece sa smetnjama u razvoju i specifičnim smetnjama u učenju već nalazi u redovnim školama, naglašavamo značaj primene ovog programa stručnog usavršavanja za nastavnike razredne i predmetne nastave i stručne saradnike naše škole. Sadržaj programa naglašava rad sa učenicima različitih sposobnosti i različitih potreba u obrazovanju.

Program  je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije – Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2014/15. i 2015/16. godinu, oblast deca/učenici kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju, pod brojem 286). Program nosi 16 sati stručnog usavršavanja.