Реализован семинар „Индивидуализација и диференцијација као модел наставне праксе“ у нашој школи

У просторијама наше школе, 17. и 18. октобра  одржан је семинар „Индивидуализација и диференцијација као модел наставне праксе“  коме је присуствовало 28 наставника и учитеља.

Циљеви програма:

  • Развој и примена модела диференциране наставе у школи
  1. Усавршавање знања и развој вештина наставног особља за диференцирано планирање и програмирање наставе
  2. Усавршавање наставног особља за детекцију и идентификацију индивидуалних карактеристика, способности и потенцијала ученика
  3. Развијање вештина наставног особља за тимско планирање и израду индивидуалног плана подршке ученику

Узимајући у обзир  чињеницу да се велики број деце са сметњама у развоју и специфичним сметњама у учењу већ налази у редовним школама, наглашавамо значај примене овог програма стручног усавршавања за наставнике разредне и предметне наставе и стручне сараднике наше школе. Садржај програма наглашава рад са ученицима различитих способности и различитих потреба у образовању.

Програм  је акредитован од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије – Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/15. и 2015/16. годину, област деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању, под бројем 286). Програм носи 16 сати стручног усавршавања.