„Срце Синђелића“- хуманитарни  фонд

На иницијативу Савета родитеља у нашој школи је основан хуманитарни фонд под називом „Срце Синђелића“. Циљ овог фонда је да се прикупе новчана средства за ученике наше школе којима је потребан овакав вид подршке. Комисија , коју сачињавају представници Савета родитеља, одлучиваће о томе како ће прикупљена средства бити распоређена.