ĐAČKA PESNIČKA SUSRETANjA

U biblioteci „ Vuk Karadžić“tradicionalno se održavaju Đačka pesnička susretanja.

Mladi nadahnuti pesnici recituju svoje stihove i svi uživamo u lepoj poeziji.

Na današnjem takmičenju učenice Jana Kokotović 2/2 i Katarina Vukašinović 7/3 su se plasirale na opštinsko takmičenje.