Јавне набавке

2020/2021

ЈН – 11/21 – Електрична енергија

Jaвни позив за ЈН – 11/21 – Електрична енергија – 11.06.2021.

Конкурсна документација – ЈН – 11/21 – Електрична енергија – 11.06.2021.

 

2019/2020

План јавних набавки за 2020.годину.    од 03.02.2020. године.

Јавна набавка 9/20 – Електрична енергија – 10.06.2020

Oдлука о додели уговора, ЈНМВ 9-20

Позив за подношење понуда, ЈНМВ 9-20

Конкурсна документација, ЈНМВ 9-20

Јавна набавка 01 – 20 – 10. 03. 2020.

Обавештење о закљученом уговору, ЈНМВ 01-20-2

Одлука о додели уговора, ЈНМВ 01-20 

Одлука – 01 20

Извештај – 01 20

Додатно објашњење КД бр 1

Изјава о одсуству сукоба интереса, ЈНМВ 01-20

Позив за подношење понуде, ЈНМВ 01-20

Конкурсна документација, ЈНМВ 01-20, FTO

 

Јавна набавка 29 – 19 – 30.12.2019.

Одлука о додели уговора, ЈНМВ 29 – 19  од 21.01.2020.

Допуна – додатно објашњење КД, број 1, за 29 – 19   од 03.01.2020.

Позив за подношење понуда, ЈНМВ 29-19

Конкурсна документацијa, ЈНМВ 29-19

Изјава о одсуству интереса, ЈНМВ 29-19

 

Јавна набавка 34 – 19 – 11.12.2019.

Oдлука о додели уговора, ЈНМВ – 34-19

Позив за подношење понуда – ЈНМВ – 34

Конкурсна документација ЈНМВ – 34 – 19