ЖИВИМО ЗДРАВО

Пројекат стручног већа разредне наставе Током месеца октобра, стручно веће разредне наставе ( 1. – 4. разред) реализовало је заједнички пројекат.  Циљ пројекта: Усвајање основних информација о здравом начину живота, развијање одговорног односа према сопственом здрављу и здрављу других, као и стварање здравих животних стилова и навика.  Реализатори пројекта: Учитељи и ученици од 1. до 4. разреда ( […]

» Опширније