Акти ОШ „Стеван Синђелић“

Статут ОШ „Стеван Синђелић“ 2022. – Београд, Звездара

Правилник о јавним набаавкама

Правилник о систематизацији 2018.

Правилник о избору ученика генерације

Првилници Министарства просвете

Закони, планови и програми наставе и учења Министарство просвете