НТЦ – СИСТЕМ УЧЕЊА – СЕМИНАР

У просторијама наше школе 5. и 6.новембра  одржан је семинар који се бавио неурофизиологијом учења, функционалним размишљањем и вежбама координације и концентрације.Семинару су присуствовали учитељи и наставници, као и стручни сарадници наше школе. Реализатори семинара били су: Ранко Рајовић, лекар и оснивач комитета МЕНСЕ за даровиту децу и  Урош Петровић, дечји писац . Циљеви овог програма су: – припрема полазника […]

» Опширније

Реализован семинар „Индивидуализација и диференцијација као модел наставне праксе“ у нашој школи

У просторијама наше школе, 17. и 18. октобра  одржан је семинар „Индивидуализација и диференцијација као модел наставне праксе“  коме је присуствовало 28 наставника и учитеља. Циљеви програма: Развој и примена модела диференциране наставе у школи Усавршавање знања и развој вештина наставног особља за диференцирано планирање и програмирање наставе Усавршавање наставног особља за детекцију и идентификацију индивидуалних карактеристика, способности и потенцијала […]

» Опширније

Правилници и водич кроз стручно усавршавање наставника

Модерна школа подразумева коришћење савремене наставне технологије, као и уношење многобројних  иновација у наставни процес. Да би се остварила таква визија савремене, модерне  школе неопходно је стицање нових знања и вештина – непрекидно усавршавање наставника.

 ВОДИЧ ЗА НАСТАВНИКЕ КРОЗ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

ДУЖНОСТИ

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

ГОДИШЊИ ПЛАН ЛИЧНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ