Dobrodošlica za đake prvake

Danas su naši četvrtaci učestvovali u pilot projektu Dobrodošlica za đake prvake. Učenici su u školskom dvorištu posejali seme crnog bora.