Javni poziv Grada Beograda za dodelu bespovratnih novčanih sredstava u visini osnovnog paketa štampanih udžbenika za prvi i drugi razred

Poštovani,

Kako od sutra počinju prijave na JAVNI POZIV koji je raspisao Grad Beograd, preko Fondacije za mlade talente grada Beograda, za dodelu bespovratnih novčanih sredstava u visini osnovnog paketa štampanih udžbenika za prvi i drugi razred (za predmete: matematika, srpski jezik/maternji jezik, svet oko nas i strani jezik kao obavezan predmet) za učenike javnih osnovnih škola na teritoriji grada Beograda za školsku 2021/2022. godinu, čiji je rok za prijavljivanje 30. septembra 2021. godine, u prilogu Vam dostavljamo obrasce koji se prilažu uz prijavu, kao i sam portal za prijavljivanje koji će biti aktivan od 20. avgusta od 00:00 časova.

Prijave se podnose elektronski preko sledećeg linka: https://portalfondacija.infostan.rs/

Sve dodatne informacije nalaze se u sledećoj objavi Fondacije:

http://www.fondzamladebeograd.rs/156-linkzaprijavu.html

 

 

Obrazac_PRIJAVE (za one koji ne podnose prijavu elektronski)

Obrazac_IZJAVA_o_saglasnosti_na_obradu_podataka

FMT_JAVNI_POZIV_BESPOVRATNA_SREDSTVA_UDžBENICI_2021

KRATKO UPUTSTVO-Osnovne teze za javni poziv