Наставници

Пуповић Биљана 5/3 Српски језик
Бањеглав Татјана 8/3 Српски језик
Петровић Зечевић Весна 8/1 Српски језик
Тиjанић Борић Драгана / Енглески језик
Грбић Ирена 8/2 Енглески језик
Миленковић Драгана / Енглески језик
Ребић Тања / Енглески језик
Вакањац Наталија / Ликовна култура
Милојевић Емина / Музичка култура
Миљковић Владaн 6/4 Историја
Јелић Александра / Историја
Драгићевић Јован 6/3 Географија
Роксандић Стеван 7/4 Географија / Грађанско васпитање
Шуњеварић Саша / Физика
Поповић Стефан 7/1 Физика
Пантелић Милица / Математика
Медић Александра 8/4 Математика
Николић Сања 6/2 Математика
Милош Нешић Математика
Сретић Весна 5/2 Биологија
Јелена Николић / Биологија
Љубисављевић Вера / Хемија
Брашњевић Станика 5/1 ТиО / Техника и технологија
Копања Лакићевић Рада 7/3 ТиО / Техника и технологија / Информатика
Радоњић Дејан / ТиО / Техника и технологија
Илић Александар / Физичко васпитање
Павловић Рајковић Кристина 5/4 Физичко васпитање
Миломир
Обрадовић Богдан / Физичко васпитање
Свитлица Радмила / Немачки језик
Кнежевић Сандра 7/2 Немачки језик
Поповић Стефан 7/1 Информатика и рачунарство
Франовић Ивана / Верска настава