OBAVEŠTENjE O JESENjEM RASPUSTU ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA

Jesenji raspust za učenike osnovnih i srednjih škola traje od 8. do 12. novembra 2021. godine, a prvi nastavni dan je 15. novembar 2021. godine.