Правилници и водич кроз стручно усавршавање наставника

Модерна школа подразумева коришћење савремене наставне технологије, као и уношење многобројних  иновација у наставни процес. Да би се остварила таква визија савремене, модерне  школе неопходно је стицање нових знања и вештина – непрекидно усавршавање наставника.

 ВОДИЧ ЗА НАСТАВНИКЕ КРОЗ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

ДУЖНОСТИ

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

ГОДИШЊИ ПЛАН ЛИЧНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

Упис у први разред 2015. године

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2015/2016. годину обављати  од  01. априла. Продужени боравак биће обезбеђен за све ученике чији родитељи за тим искажу интересовање. Ученици током првог разреда наставу имају увек у преподневној смени. Према чл. 98. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11 и 55/13) у први […]

» Опширније

Proba

Angle Bisector Construction Show Ads Hide Ads About Ads Angle Bisector How to construct an Angle Bisector (halve the angle) using just a compass and a straightedge   Geometric Constructions Copyright © 2018 MathsIsFun.com

» Опширније
1 67 68 69