U poseti Muzeju Vuka i Dositeja

muzej
Učenici 8. razreda sa svojim razrednim starešinama su 30.9.2015.

posetili Muzej Vuka i Dositeja. S obzirom da sada uče o istoriji

srpskog jezika, ova poseta je bila značajna jer su mogli da čuju zanimljive

pojedinosti iz biografija ova  dva velikana, kao i da vide njihove lične

predmete, knjige koje su pisali, odlikovanja i diplome koje su dobijali.