У посети Музеју Вука и Доситеја

muzej
Ученици 8. разреда са својим разредним старешинама су 30.9.2015.

посетили Музеј Вука и Доситеја. С обзиром да сада уче о историји

српског језика, ова посета је била значајна јер су могли да чују занимљиве

појединости из биографија ова  два великана, као и да виде њихове личне

предмете, књиге које су писали, одликовања и дипломе које су добијали.