Pošumljavamo

Naše školsko dvorište je obogaćeno sa tri nova drveta platana. Posađena su kod hemijskog kabineta. Kupili smo i novogodišnju jelu sa busenom i nju ćemo posaditi kad prođe Nova 2016. Dve velike žardinjere na ulazu će imati nove tuje, a postavljene su i betonske kante za otpadke.

ČUVAJTE PRIRODU I SVOJE ŠKOLSKO DVORIŠTE !!!

EKO-akcija