Правилници и водич кроз стручно усавршавање наставника

Модерна школа подразумева коришћење савремене наставне технологије, као и уношење многобројних  иновација у наставни процес. Да би се остварила таква визија савремене, модерне  школе неопходно је стицање нових знања и вештина – непрекидно усавршавање наставника.

 ВОДИЧ ЗА НАСТАВНИКЕ КРОЗ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

ДУЖНОСТИ

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

ГОДИШЊИ ПЛАН ЛИЧНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ