Predavanje za učenike osmog razreda

U našoj školi su 15.12. i 17.12.2015. za učenike 7. i 8. razreda održana predavanja u okviru projekta „Nasilje u porodici-zaštita dece i omladine“ koji je realizovao Centar za promociju i podršku mladih pod pokroviteljstva Gradske opštine Zvezdara.

Predavanja su trajala jedan školski čas, a predavači su bili dr Oliver Vidojević, lekar specijalista psihijatar u Klinici za decu i adolescente ( Institut za mentalno zdravlje) i Olivera Radovanović, dipl. socijalni radnik sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom i odraslima.