Prijavljivanje učenika za polaganje prijemnih ispita za upis u specijalizovane srednje škole i obrazovne profile za koje je neophodan uslov da kandidat položi odgovarajući prijemni ispit

Prijava se vrši elektronskim putem preko portala Moja srednja škola (mojasrednjaskola.gov.rs) od 12-15.04.2021. godine.

Prijava se vrši i neposredno u srednjoj školi koja sprovodi prijemni ispit podnošenjem prijave u četvrtak i petak 15. i 16.04.2021. godine od 9-16 časova.

Prijava u srednjoj školi se podnosi isključivo na obrascu koji dostavljamo u prilogu ovog mejla, koji može i da se odštampa sa linka https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Prijemni-Ispiti/Informator

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik učenika, koji prijavu predaje neposredno u školi, popunjava obrazac u dva primerka, od kojih jedan ostaje u srednjoj školi, a na drugom srednja škola potvrđuje prijem prijave i taj primerak predaje roditelju, odnosno drugom zakonskom zastupniku kao dokaz da je predao prijavu.

 

Naknadni rokovi za prijavljivanje za polaganje prijemnih ispita nisu predviđeni!

 

Obrazac prijave