Priredba povodom 11. novembra

10. novembra u holu škole održana je priredba kojom je odata počast svim stradalima za slobodu u HH veku.

11. decembar 2022.

viber_slika_2022-11-11_12-20-37-501
viber_slika_2022-11-11_12-20-37-572
viber_slika_2022-11-11_12-20-36-183
viber_slika_2022-11-11_12-20-37-250
viber_slika_2022-11-11_12-20-36-845
viber_slika_2022-11-11_12-20-35-995
viber_slika_2022-11-11_12-20-36-500
viber_slika_2022-11-11_12-20-36-581
viber_slika_2022-11-11_12-20-36-671
viber_slika_2022-11-11_12-20-36-762
viber_slika_2022-11-11_12-20-37-501 viber_slika_2022-11-11_12-20-37-572 viber_slika_2022-11-11_12-20-36-183 viber_slika_2022-11-11_12-20-37-250 viber_slika_2022-11-11_12-20-36-845 viber_slika_2022-11-11_12-20-35-995 viber_slika_2022-11-11_12-20-36-500 viber_slika_2022-11-11_12-20-36-581 viber_slika_2022-11-11_12-20-36-671 viber_slika_2022-11-11_12-20-36-762