Probni završni ispit – VAŽNO OBAVEŠTENjE

Probni završni ispit iz matematike održaće se u petak, 9.4.2021. u 13:00.

Probni završni ispit iz srpskog jezika i kombinovani test održaće se u subotu, 10.4.2021. u 9:00, odnosno u 11:30.

Vreme izrade svakog testa je 120 minuta.

Učenici su u obavezi da u školu dođu 30 minuta ranije( u petak u 12:30, u subotu u 8:30) da bi bili prozvani i raspoređeni po učionicama u kojima će polagati test; sa sobom nose overenu đačku knjižicu sa zalepljenom fotografijom i pribor potreban za rad(grafitna i hemijska olovka, gumica, pribor za matematiku).
Od ličnih stvari na ispit se može uneti samo voda, a sve ostale stvari obavezno će se odložiti na posebno mesto tokom trajanja ispita.

Uprava škole