Raspored roditeljskih sastanaka i otvorenih vrata

         RODITELjSKI SASTANCI I OTVORENA VRATA  

                             ŠKOLSKA 2022/2023.

Roditeljski sastanci će se održavati prema planu organizacije rada za vreme epidemije, a u skladu sa preporukama Vlade Srbije i Ministarstva prosvete.