РАСПОРЕД ЗВОНА

РАСПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ И ЗВОНА ОД 1.9.2021.

Први, други, трећи и четврти  разред:

Ученици првог разреда ићи ће у школу сваки дан, увек пре подне.

Ученици другог, трећег и четвртог разреда ићи ће у школу сваки дан, и мењаће смене, по моделу парна непарна.

Боравак са радом почиње у 7:00.

 

Пети, шести, седми и осми разред

Настава у старијим разредима се одвија од 8:00.

РАСПОРЕД ЗВОНА 

 

Наставни час

Време трајања часова и одмора

Пре подне

После подне

Први

8,00-8,45 12,45-13,30

Други

8,50-9,35 13,35-14,20

Трећи

10,00-10,45 14,40-15,25

Четврти

10,50-11,35

15,30-16,15

Пети 11,40-12,25

16,20-17,05

Шести 12,30-13,15

17,10-17,55

Седми 13,20-14,00