ШКОЛСКА 2020/2021 – РАСПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ

РАСПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ ОД 1.9.2020.

Први, други, трећи и четврти  разред:

Ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда ићи ће у школу сваки дан, увек пре подне.

 Свако одељење биће подељено, по азбучном реду у дневнику, у две приближно једнаке групе: групу А (прва половина одељења) и групу Б (друга половина одељења). Учитељи ће обавестити родитеље у којој је групи њихово дете.

Настава ће се за једну групу одвијати почев од 08:00 часова, а за другу групу почев од 10:45 часова. Групе ће се смењивати на недељном нивоу:

  • једне недеље група А похађа наставу од 08:00 часова, а група Б од 10:45 часова,
  • наредне недеље група Б похађа наставу од 08:00 часова, а група А од 10:45 часова.

Група која наставу похађа почев од 08:00 часова имаће 4 часа дневно, док ће група која наставу похађа почев од 10:45 часова имати 3 часа дневно.

САТНИЦА:

Час Време
1. 08:00 – 08:30
2. 08:35 – 09:05
велики одмор

15 минута

3. 09:20 – 09:50
4. 09:55 – 10:25
ПАУЗА 20 мин
1. 10:45 – 11:15
2. 11:20 – 11:50
велики одмор

15 минута

3. 12:05 – 12:35

Боравак са радом почиње у 7:00.

 

Пети, шести, седми и осми разред

Свако одељење биће подељено, на основу азбучног реда у дневнику, у две групе: групу А (прва половина одељења) и групу Б (друга половина одељења). Одељењске старешине ће обавестити родитеље у којој је групи њихово дете.

Распоред наставе у школи ће се одвијати на следећи начин: једне недеље група А похађа наставу три пута недељно (у понедељак, среду и петак) а група Б два пута недељно (уторак и четвртак).

 Наредне недеље група Б похађа наставу три пута недељно (понедељак, среда и петак) а група А два пута недељно (у уторак и четвртак).

По овом принципу ће се смењивати сваке недеље.

Данима када њихова група по распореду не похађа наставу у школи, ученици прате наставу преко РТС-а.

САТНИЦА:

Час Време
1. 13:15 – 13:45
2. 13:50 – 14:20
3. 14:25 – 14:55
велики одмор

 15 минута

4. 15:10 – 15:40
5. 15:45 – 16:15
6. 16:20 – 16:50

За ученике свих разреда који ће наставу пратити од куће на каналима РТС-а, оцењивање ће се организовати у просторијама школе уз претходни договор са предметним наставницима/учитељима.

Видео са препорукама за безбедан боравак у школи