Уџбеници

УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

 

Изабрани уџбеници за школску 2022-2023.

први разред

други разред

трећи разред

четврти разред

пети разред

шести разред

седми разред

осми разред

 

По одлуци Савета родитеља од 07.04.2022.омогућена је набавка уџбеника на рате преко „Школског сервиса Гајић“ Крушевачка 40, Београд  телефон: 01103087800

 

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ 2023/24.

 

Такође, МПНТР обезбеђује бесплатне уџбенике за све ученике који су се пријавили школи и то за следеће категорије ученика основних  школа:

  • Ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
  • Ученици који основношколско образовањеи васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући ИОП-3;
  • Ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану и ученици који образовно-васпитни рад не остварују  по индивидуално образовном плану али имају потребу за прилагођавањем (увећан  фонт, брајево писмо, електронски формат);
  • Ученике основних школа  који су у породици треће или свако  наредно рођено  дете у систему образовања и васпитања;
  • Ученици првог и другог разреда који су глуви,а којима су потребни  прилагођени уџбеници у електронском формата, са видео садржајима на српском знаковном језику;

 

Изабрани уџбеници за 2021-2022

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Пети разред

Шести разред

Седми разред

Осми разред

 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ЗА ШКОЛСКУ
2021/2022.ГОДИНУ

Поштовани родитељи,

Потребно је да до 19.02.2021. године одељењским старешинама доставите податке о ученицима који остварују право на бесплатне уџбенике и потребну документацију:

-За ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи), доставља се Решење (копија) о примању социјалне помоћи.
-За ученике који раде по ИОПу и ученике са сметњама у развоју није потребна посебна документација јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
-За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања, потребно је доставити потврду о редовном школовању (средње школе или факултета) за свако дете. Ако ученици остварују право по овом основу, а ученици су наше школе, само навести податке за свако дете (име презиме, разред,одељење).

Управа школе