Upis u prvi razred 2015. godine

Obaveštavamo Vas da će se upis dece u prvi razred osnovne škole, za školsku 2015/2016. godinu obavljati  od  01. aprila. Produženi boravak biće obezbeđen za sve učenike čiji roditelji za tim iskažu interesovanje. Učenici tokom prvog razreda nastavu imaju uvek u prepodnevnoj smeni.

Prema čl. 98. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl.gl. RS” br. 72/09; 52/11 i 55/13) u prvi razred se upisuju deca rođena 2008. godine i deca rođena do 29.02.2009. god.

Za prevremeni upis u školu mogu se prijaviti i deca rođena od 01.03. do 01.09.2009.god. Provera spremnosti za polazak u školu ove dece vršiće se u junu 2015. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1. Izvod iz matične knjige rođenih (overen prepis ili fotokopija) koja može biti starija od 6 meseci;

2. Potvrda o zdravstvenom stanju deteta

3. Uverenje Predškolske ustanove o pohađanju predškolskog programa.

 

Upis i zakazivanje termina za testiranje će se obavljati putem telefona na broj 2886 150 i 34 74 075 kao i u kancelariji pedagoga i psihologa i sekretara škole, svakog radnog dana od 8 – 16 časova.