Упис у први разред 2015. године

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2015/2016. годину обављати  од  01. априла. Продужени боравак биће обезбеђен за све ученике чији родитељи за тим искажу интересовање. Ученици током првог разреда наставу имају увек у преподневној смени.

Према чл. 98. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11 и 55/13) у први разред се уписују деца рођена 2008. године и деца рођена до 29.02.2009. год.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2009.год. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2015. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1. Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопија) која може бити старија од 6 месеци;

2. Потврда о здравственом стању детета

3. Уверењe Предшколске установе о похађању предшколског програма.

 

Упис и заказивање термина за тестирање ће се обављати путем телефона на број 2886 150 и 34 74 075 као и у канцеларији педагога и психолога и секретара школе, сваког радног дана од 8 – 16 часова.