Завршни испит јун 2022

Завршни испит биће одржан у свим основним школама по следећем распореду:
У понедељак, 27. јуна 2022. године, у 09.00 часова полагање теста из српског језика,
У школском дворишту ученици се окупљају до 08.15 када ће почети прозивка.
У уторак, 28. јуна 2022. године, у 9.00 часова, полагање теста из математике.
У школском дворишту ученици се окупљају до 08.15 када ће почети прозивка.
У среду, 29. јуна 2022. године, у 9.00 часова, обавиће се полагање комбинованог теста из биологије, географије, историје, физике и хемије.
У школском дворишту ученици се окупљају у 8.15 када почиње прозивка.
Решавање тестова траје 120 минута.
НАПОМЕНЕ ЗА УЧЕНИКЕ:
– понети са собом ђачку књижицу, уколико већ нисте предали одељењском старешини
– дозвољени прибор : ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не „пиши бриши“), гумица, троугао, лењир и шестар;
– школа ће за сваког ученика обезбедити плаве хемијске оловке;
– оба дана када ученик полаже пробни завршни испит мора код себе имати ђачку књижицу са налепницом са идентификационим бројем ученика (добија се у школи);
– у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика; (старешине обавештавају)
– оба дана биће одржан кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати пробни завршни испит;
– од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.