ŽIVIMO ZDRAVO

Projekat stručnog veća razredne nastave

Tokom meseca oktobra, stručno veće razredne nastave ( 1. – 4. razred) realizovalo je
zajednički projekat.
 Cilj projekta: Usvajanje osnovnih informacija o zdravom načinu života,
razvijanje odgovornog odnosa prema sopstvenom zdravlju i zdravlju drugih, kao
i stvaranje zdravih životnih stilova i navika.
 Realizatori projekta: Učitelji i učenici od 1. do 4. razreda ( prvi ciklus
obrazovanja).
 Period realizacije: oktobar 2021.
 Kratak opis projekta:
Na očiglednim primerima i stručnim savetima i učeničkom istraživačkom
radu – učenici dolaze do saznanja koliko je zdravlje značajno i bitno, stiču
zdrave životne navike i brinu o sopstvenom zdravlju. Kroz grupni rad i
saradnju stvaraju zajedničke produkte projekta.
Aktivnosti učenika :
1. razred: Lična higijena i higijena prostora u kome boravimo – likovni
radovi učenika i plakati.
2. razred : Sport i fizička aktivnost
Uloga i značaj fizičke aktivnosti za naše zdravlje – crteži, fotografije i
plakati učenika (omiljene igre i sportovi).
3 razred: Zdravo se hranimo – piramida ishrane, pravimo zdrave obroke, korpa
jesenjih plodova – slikanje i vajanje plastelinom.
4. razred: Briga o zdravlju – U zdravom telu, zdrav duh
Prevencija bolesti, redovna kontrola, vakcinacija, poseta pedijatru i zubaru…
Izrada plakata, poslovicama i izreka o zdravlju, izložba ukrašenih maski,
saveti za redovnu kontrolu i prevenciju zdravlja i Power Point prezentacija
Ishodi projekta:
– Saradnja sa vršnjacima u zajedničkim aktivnostima.
– Održavanje lične higijene i adekvatno odevanje u cilju očuvanja zdravlja.
– Uočavanje raznovrsmnih biljnih i životinjskih produkata u ljudskoj ishrani
– Primena zdravstveno- higijenskih preventivnih mere u svakodnevnom životu.
– Uočavanje razlika između zdravog i bolesnog stanja.
– Korišćenje raznovrsnih pribora i materijala, prikupljanje i selektovanje
različitih informacija korišćenjem savremenih izvora znanja
Produkti projekta:
Dečiji crteži, kompozicije od plastelina, plakati sa dečijim radovima;
fotografije pojedine faze grupnog rada ; aplikacije; izložba dečijih radova i
prezentacija u holu škole.

ŽIVIMO ZDRAVO

20211103_074226
20211101_074922_mfnr
20211103_121409_mfnr
20211103_074934
20211101_074907
20211103_074256_mfnr
20211103_074237
20211103_074226 20211101_074922_mfnr 20211103_121409_mfnr 20211103_074934 20211101_074907 20211103_074256_mfnr 20211103_074237