ЖИВИМО ЗДРАВО

Пројекат стручног већа разредне наставе

Током месеца октобра, стручно веће разредне наставе ( 1. – 4. разред) реализовало је
заједнички пројекат.
 Циљ пројекта: Усвајање основних информација о здравом начину живота,
развијање одговорног односа према сопственом здрављу и здрављу других, као
и стварање здравих животних стилова и навика.
 Реализатори пројекта: Учитељи и ученици од 1. до 4. разреда ( први циклус
образовања).
 Период реализације: октобар 2021.
 Кратак опис пројекта:
На очигледним примерима и стручним саветима и ученичком истраживачком
раду – ученици долазе до сазнања колико је здравље значајно и битно, стичу
здраве животне навике и брину о сопственом здрављу. Кроз групни рад и
сарадњу стварају заједничке продукте пројекта.
Активности ученика :
1. разред: Лична хигијена и хигијена простора у коме боравимо – ликовни
радови ученика и плакати.
2. разред : Спорт и физичка активност
Улога и значај физичке активности за наше здравље – цртежи, фотографије и
плакати ученика (омиљене игре и спортови).
3 разред: Здраво се хранимо – пирамида исхране, правимо здраве оброке, корпа
јесењих плодова – сликање и вајање пластелином.
4. разред: Брига о здрављу – У здравом телу, здрав дух
Превенција болести, редовна контрола, вакцинација, посета педијатру и зубару…
Израда плаката, пословицама и изрека о здрављу, изложба украшених маски,
савети за редовну контролу и превенцију здравља и Power Point презентација
Исходи пројекта:
– Сарадња са вршњацима у заједничким активностима.
– Одржавање личне хигијене и адекватно одевање у циљу очувања здравља.
– Уочавање разноврсмних биљних и животињских продуката у људској исхрани
– Примена здравствено- хигијенских превентивних мере у свакодневном животу.
– Уочавање разлика између здравог и болесног стања.
– Коришћење разноврсних прибора и материјала, прикупљање и селектовање
различитих информација коришћењем савремених извора знања
Продукти пројекта:
Дечији цртежи, композиције од пластелина, плакати са дечијим радовима;
фотографије поједине фазе групног рада ; апликације; изложба дечијих радова и
презентација у холу школе.

ЖИВИМО ЗДРАВО

20211103_074226
20211101_074922_mfnr
20211103_121409_mfnr
20211103_074934
20211101_074907
20211103_074256_mfnr
20211103_074237
20211103_074226 20211101_074922_mfnr 20211103_121409_mfnr 20211103_074934 20211101_074907 20211103_074256_mfnr 20211103_074237