Информације о полагању пробног завршног испита и завршног испита у школској 2023/2024. години

Пробни завршни испит полаже се 22. и 23. марта (петак и субота) и то изласком на пробни тест из математике у петак и изласком на пробни тест из матерњег језика и изборног предмета у суботу. Јединствени списак ученика осмог разреда биће истакнут у холу школу као и распоред ученика по учионицама. Оба дана полагања пробног завршног испита ученици код себе морају да имају оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом, прибор за рад и идентификациону налепницу (добија од одељенског старешине). Ученицима ће бити обезбеђено место за одлагање ствари пре почетка испита. У учионици у којој полаже пробни завршни испит, ученик седи на месту са редним бројем који одговара његовом редном броју на јединственом списку.

У школској 2023/2024. години, завршни испит се полаже у јунском року, и то 17, 18. и 19. jуна 2024. године. Изузетно, ученици који из оправданих разлога не приступе полагању завршног испита у јунском року, могу обавити завршни испит у августовском року, уз спровођење исте процедуре као у јунском року.

Ученици полажу завршни испит решавањем задатака у оквиру три теста: из предмета Српски језик и књижевност, односно матерњи језик и књижевност, из предмета Математика и из једног од пет предмета који ученик изабере са листе наставних предмета из природних и друштвених наука: Биологија, Географија, Историја, Физика и Хемија. Ученици осмог разреда изјашњавају се до 31. децембра писаним путем у школи или електронски на порталу посвећеном упису у средњу школу из којег ће предмета, од пет понуђених, радити трећи тест.

Ученици који заврше осми разред у школској 2023/2024. години, ученици који су претходних година завршили осми разред, а нису полагали завршни испит, као и наредне генерације ученика осмог разреда, полажу завршни испит решавањем задатака у оквиру три теста:

  • из предмета Српски језик/матерњи језик и књижевност
  • из предмета Математика
  • из једног од пет предмета који ученик изабере са листе наставних предмета из природних и друштвених наука: Биологија, Географија, Историја, Физика и Хемија.

Ученик може да оствари највише:

-14 бодова на тесту из српског језика и књижевности, односно матерњег језика и књижевности,

-14 бодова на тесту из математике и

-12 бодова на трећем тесту.

Ученик по основу општег успеха може да оствари највише 60 бодова.

Успех из основне школе – највише 60 бодова

  • Просек оцена на крају шестог разреда помножи се са бројем 4 (највише 20 бодова)
  • Просек оцена на крају седмог разреда помножи се са бројем 4 (највише 20 бодова)
  • Просек оцена на крају осмог разреда помножи се са бројем 4 (највише 20 бодова)

Највећи број бодова који ученик може имати на основу општег успеха и успеха на завршном испиту је 100 бодова.

Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу завршни испит у складу са њиховим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева одређена врста инвалидитета. Прилагођавање услова и садржаја завршног испита ученицима са сметњама у развоју врши се према индивидуалном образовном плану.

Комплетан  календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2023/2024. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2024/2025. годину могу наћи на линку https://www.mojasrednjaskola.gov.rs/Calendars

Погледајте још

Распоред припремне наставе за завршни испит
8-1 Редни број часа Понедељак Уторак Среда Чатвртак Петак 0....
Опширније...
IMG-3a0075aa6a3926de8ded50c1ed89f5e5-V
Републичко такмичење из биологије
Милена Ђорђевић, ученица осмог разреда, овог викенда...
Опширније...
УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА
Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као...
Опширније...