Svetski dan sporta

Svetski dan sporta je obeležen Sportskim danom u našoj školi. Od ranih jutarnjih časova pa sve do kraja dana,održavale su se sportske aktivnosti na našim terenima i fiskulturnoj sali.
Ovaj sunčan, sportski dan krasila je vedra atmosfera i fer-plej naših učenika.

Svetski dan sporta 30.09.2022.

viber_slika_2022-09-30_15-51-09-529
viber_slika_2022-09-30_15-51-25-705
viber_slika_2022-09-30_15-51-26-303
viber_slika_2022-09-30_15-51-25-189
viber_slika_2022-09-30_15-51-49-736
viber_slika_2022-09-30_15-51-24-462
viber_slika_2022-09-30_15-51-50-593
viber_slika_2022-09-30_15-51-51-246
viber_slika_2022-09-30_15-51-55-712
viber_slika_2022-09-30_15-51-52-026
viber_slika_2022-09-30_15-51-55-212
viber_slika_2022-09-30_15-51-56-301
viber_slika_2022-09-30_15-51-57-672
viber_slika_2022-09-30_15-53-35-232
viber_slika_2022-09-30_15-53-34-344
viber_slika_2022-09-30_15-51-58-336
viber_slika_2022-09-30_16-02-41-583
viber_slika_2022-09-30_15-51-58-949
viber_slika_2022-09-30_15-51-10-231
viber_slika_2022-09-30_15-51-10-833
viber_slika_2022-09-30_15-51-11-921
viber_slika_2022-09-30_15-51-11-346
viber_slika_2022-09-30_15-51-12-683
viber_slika_2022-09-30_15-51-13-410
viber_slika_2022-09-30_15-51-14-958
viber_slika_2022-09-30_15-51-15-415
viber_slika_2022-09-30_15-51-16-943
viber_slika_2022-09-30_15-51-18-211
viber_slika_2022-09-30_15-51-17-752
viber_slika_2022-09-30_15-51-18-927
viber_slika_2022-09-30_15-51-19-656
viber_slika_2022-09-30_15-51-20-483
viber_slika_2022-09-30_15-51-21-049
viber_slika_2022-09-30_15-51-22-617
viber_slika_2022-09-30_15-51-21-911
viber_slika_2022-09-30_15-51-23-228
viber_slika_2022-09-30_15-51-09-529 viber_slika_2022-09-30_15-51-25-705 viber_slika_2022-09-30_15-51-26-303 viber_slika_2022-09-30_15-51-25-189 viber_slika_2022-09-30_15-51-49-736 viber_slika_2022-09-30_15-51-24-462 viber_slika_2022-09-30_15-51-50-593 viber_slika_2022-09-30_15-51-51-246 viber_slika_2022-09-30_15-51-55-712 viber_slika_2022-09-30_15-51-52-026 viber_slika_2022-09-30_15-51-55-212 viber_slika_2022-09-30_15-51-56-301 viber_slika_2022-09-30_15-51-57-672 viber_slika_2022-09-30_15-53-35-232 viber_slika_2022-09-30_15-53-34-344 viber_slika_2022-09-30_15-51-58-336 viber_slika_2022-09-30_16-02-41-583 viber_slika_2022-09-30_15-51-58-949 viber_slika_2022-09-30_15-51-10-231 viber_slika_2022-09-30_15-51-10-833 viber_slika_2022-09-30_15-51-11-921 viber_slika_2022-09-30_15-51-11-346 viber_slika_2022-09-30_15-51-12-683 viber_slika_2022-09-30_15-51-13-410 viber_slika_2022-09-30_15-51-14-958 viber_slika_2022-09-30_15-51-15-415 viber_slika_2022-09-30_15-51-16-943 viber_slika_2022-09-30_15-51-18-211 viber_slika_2022-09-30_15-51-17-752 viber_slika_2022-09-30_15-51-18-927 viber_slika_2022-09-30_15-51-19-656 viber_slika_2022-09-30_15-51-20-483 viber_slika_2022-09-30_15-51-21-049 viber_slika_2022-09-30_15-51-22-617 viber_slika_2022-09-30_15-51-21-911 viber_slika_2022-09-30_15-51-23-228