Čas domaćinstva – 1/2

Na času domaćinstva učenici 1/2 pravili su omiljene životinje. Naučili smo da otpad možemo reciklirati i lepo se zabaviti.

Domaćinstvo 1/2

viber_slika_2022-10-18_20-46-09-223
viber_slika_2022-10-18_20-46-08-176
viber_slika_2022-10-18_20-46-09-759
viber_slika_2022-10-18_20-46-11-475
viber_slika_2022-10-18_20-46-11-958
viber_slika_2022-10-18_20-46-12-457
viber_slika_2022-10-18_20-46-12-978
viber_slika_2022-10-18_20-46-13-475
viber_slika_2022-10-18_20-46-04-427
viber_slika_2022-10-18_20-46-05-519
viber_slika_2022-10-18_20-46-04-920
viber_slika_2022-10-18_20-46-05-971
viber_slika_2022-10-18_20-46-06-674
viber_slika_2022-10-18_20-46-07-189
viber_slika_2022-10-18_20-46-08-722
viber_slika_2022-10-18_20-46-07-669
viber_slika_2022-10-18_20-46-09-223 viber_slika_2022-10-18_20-46-08-176 viber_slika_2022-10-18_20-46-09-759 viber_slika_2022-10-18_20-46-11-475 viber_slika_2022-10-18_20-46-11-958 viber_slika_2022-10-18_20-46-12-457 viber_slika_2022-10-18_20-46-12-978 viber_slika_2022-10-18_20-46-13-475 viber_slika_2022-10-18_20-46-04-427 viber_slika_2022-10-18_20-46-05-519 viber_slika_2022-10-18_20-46-04-920 viber_slika_2022-10-18_20-46-05-971 viber_slika_2022-10-18_20-46-06-674 viber_slika_2022-10-18_20-46-07-189 viber_slika_2022-10-18_20-46-08-722 viber_slika_2022-10-18_20-46-07-669